Cistella de la compra

Llibres

Col·lecció:

ISBN:
978-84-7822-848-5

Any:
2020

Pàgines:
403
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

El treball domèstic femení a la València del segle XVII

Isabel Baixauli

Isabel Baixauli és doctora en Geografia i Història. La seua tasca investigadora s’ha centrat en temes vinculats amb la relació entre les dones i la legislació foral com ara el dot, les relacions familiars, els interessos ocults rere el matrimoni i la capacitat econòmica dels sectors de la societat. S’ha aproximat al món del treball domèstic femení a la València del segle xvii en el llibre Casar-se a l’Antic Règim. Dona i família del segle xvii (2003), tema també de l’article «El treball domèstic femení a la València del Sis-cents. De Polònia Seu a la casa de mossén Aierdi». Ha editat també Els artesans de la València del segle xvii. Capítols dels oficis i col·legis (2001) sobre la normativa artesana reescrita als Sis-cents. En altres publicacions ha estudiat les confraries i les obres pies, el calendari festiu del Sis-cents, i, conjuntament amb Francesc Fuster Pellicer, la Universitat jesuïta de Gandia.

A la València del Sis-cents, les serventes eixien de casa amb un contracte, anomenat afermament, negociat pels progenitors que les col·locaven amb l’objectiu d’alleugerir les càrregues familiars, ja que era fonamental que la mainada poguera treballar al si d’una altra casa. Resolts els problemes d’adaptació, la majoria de la descendència no tornava a la casa paterna, anava de casa en casa fins que definitivament fundava la seua família. Aquest tipus de treball domèstic femení és el que es troba documentat i analitzat, de forma rigorosa, en aquesta obra.

Una altra circumstància que aquesta obra posa de relleu és la fragilitat de les famílies de la València del segle xvii i de llur economia per a entendre els processos formatius i els vaivens laborals femenins. El treball de les dones s’entenia com una situació esporàdica i peremptòria, fruit de la necessitat de recursos per a sobreviure, però que es prolongava en el temps i s’adaptava a les possibilitats d’obtindre ingressos de fonts variades. El fil de tot això serà l’encreuament del cicle vital amb el curs de vida que configurava el procés evolutiu personal de les dones, a més del cicle familiar.

19,00 €
NO